SPIN nimetati Euroopa parimate spordialgatuste sekka

#BeInclusive EU Sport Awards on Euroopa Komisjoni poolt korra aastas välja antavad preemiad, millega tunnustatakse spordi kasutamist ühiskonna arenguks. Kõikjalt Euroopast pärit 297 algatuse seast nomineeriti üheksa olulisima sekka alates 2015. aastast Eestis tegutsev SPIN-programm.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on väga rõõmustav, et SPIN-programmi tulemused on pälvinud Euroopa Komisjoni rahvusvahelise tunnustuse. “SPIN on hea näide spordivaldkonna, kodanikuühiskonna, ministeeriumite, muude ametite ja kohalike omavalitsuste koostööst lõimumise edendamisel. Programmi kaudu on noored omandanud lisaks sportlikele oskustele ka igapäevaeluks vajalikke oskusi nagu meeskonnatöö, eesmärkide seadmine ja ohutu liiklemine. Loodan, et SPINi eestvedajad, toetajad ning treenerid saavad tunnustusest innustust juurde ja usun, et nende hea eeskuju ja missioonitunne inspireerivad sporti ja kultuuri senisest tõhusamalt ühiskonna hüvanguks rakendama.“

SPIN-programmi on varem tunnustatud 2015. aasta Eesti parima vabaühendusena ja selle aasta suvel Euroopa jalgpalli katuseorganisatsiooni UEFA lastefondi auhinnaga.

SPIN-programmi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Siseministeerium, Briti Nõukogu, Kohtla-Järve linn ja Tallinna Vesi.

BeInclusive EU Sports Awardsi kohta leiab lisainfot siit: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en.