Briti kaitseväelased arendasid Põhja-Tallinna noorte meeskonnatöö- ja liidrioskusi

Oktoobri lõpus viisid kahe SPINi-programmi noorte sessioone läbi Suurbritannia kaitseväelased.

Briti ohvitserid aitasid läbi mänguliste tegevuste kinnistada noorte meeskonnatöö ja liidriks olemise oskusi. Emotsioonide- ja kohati ka katsumusterohke sessioon nõudis osalejatelt keskendumist, oskust üksteist kuulata ja teineteisega arvestada. Külalissessiooni lõpetas kaitseväelaste ja noorte vaheline jalgpallimäng, mis pakkus SPINi noortele rohkelt rõõmu. Külalised võtsid sessioonilt kaasa ka hulganisti kogemusi, mille põhjal juba järgmistele SPIN-programmi gruppidele sessioone läbi viies tegevusi veelgi arendavamaks ja noortele huvitavamaks muuta.

Täname Briti NATO üksuse ohvitsere põneva sessiooni läbiviimise eest SPIN-programmi noortele.