SPINi noored õppisid ohutult liiklema

Sel nädalal külastasid SPIN-programmi Põhja-Tallinna kahte nooremat gruppi Kesklinna politseijaoskonna noorsoopolitseinikud eesmärgiga anda noortele meeldetuletavaid näpunäiteid, kuidas liikluses ohutult hakkama saada. Tavapärase loengu asemel viidi läbi arutelu, mille järel noored said ise helkureid katsetada ning jalgpalli helkurimaterjali üle kleepida.

Iga noor sai öelda, mida saab ta teha selleks, et tal oleks liikluses turvalisem ja seeläbi kinnistatid erinevaid jagatud soovitusi. Sealhulgas näiteks: olla tähelepanelik, teed ületada ainult rohelise tulega, peatuda, kuulata ja vaadata, olla kaasliiklejate vastu viisakas, vaadata enne tee ületamist vasakule ja paremale, veenduda ohutuses jne.

"Selline kohtumine läbi interaktiivse meetodi oli noortele huvitav, nad said nii kuulata kui ise tegutseda," kirjeldas töötube läbi viinud Mari-Liis Mölder. "Liiklusohutus on väga vajalik teema, mida peaks aeg-ajalt ikka erinevatele vanusegruppidele üle kordama. Oli äärmiselt meeldiv näha noorte poolt toredaid emotsioone ja oli tunda, et teema pakkus huvi. Meeldiv oli viia sessioon läbi selliste aktiivsete noortega ja parim kingitus politseinikele on noorte positiivne tagasiside, mis annab kinnitust sellele, et teeme õiget asja."

SPIN-programmi suur tänu Politsei- ja Piirivalveametile!