Warning: Undefined variable $class in /data01/virt72672/domeenid/www.spinprogramm.ee/htdocs/wp-content/themes/spin/header.php on line 31
class="page-template-default page page-id-1275">

SPIN+

SPIN+ on arenguprogramm eesmärgiga kanda SPIN-programmi meetodeid ja väärtusi edasi ka SPINi-väliste erinevate spordialade treeninggruppidele.

SPIN+ esimene lend alustas 2022. aastal. Koostöös spordialaliitudega valiti motiveeritud sooviavalduste põhjal arenguprogrammi 16 laste- ja noortetreenerit üle Eesti: 3 judo, 5 käsipalli, 5 korvpalli, 1 võrkpalli, 2 kergejõustiku, kellel on juba olemas treeninggrupid ning teadlik soov tavapärase treeningtunni juurde lisada eluoskuste õpe.

Augustis viidi läbi esimene SPIN+ treenerite baaskoolitus. Kahe päeva jooksul tutvuti eluoskuste õppe põhimõtetega, korrati üle laste ja noorte arenguetapid. Anti juhised, kuidas kujundada ja juhtida noorte käitumist ning rõhutati, et treeneril on väga suur roll turvalise treeningkeskkonna ja  positiivse õhkkonna kujundamisele trennis ning õppeprotsessis üldiselt.

Teine moodul toimus oktoobris, kui omandati ja kinnistati teadmisi, kuidas kujundada noortes positiivseid käitumisnorme ning reageerida ebakohasele käitumisele. Põhjalik teooria koos praktiliste harjutustega toetas motivatsiooni teemat: kuidas luua trennis motiveeriv ja autonoomsust toetav keskkond, arendades ühtekuuluvustunnet ning omavahelist koostööd.

2023. aasta jaanuaris toimus arenguprogrammi koolituse III moodul, kus peamine rõhuasetus on õpetamise protsessidel. Käsitlusele tulevad teemad: traditsiooniline vs uudne õpikäsitlus ning õppijakeskne konstruktivistlik õpikäsitlus. Treeneritele antakse põhjalikud juhised, kuidas treeningute raames eluoskuste õpet läbi viia, millised on seejuures mitteformaalse ja aktiivõppe meetodid ning kuidas kasutada eluoskuste juhendamaterjale.

Koolitajateks on tunnustatud spordipsühholoogid Snežana Stoljarova ja Gähtlin Leppänen.

Õppimine toimub suures osas arutelude, rühmatööde ja meeskonnamängude kaudu ning lektoreid toetavad SPIN-programmi mentorid. Kõik osalejad on õppimisprotsessi pidevalt kaasatud ning jagavad teistega oma treeneritöös ette tulevaid olukordi ning kogemusi.

Igale moodulile järgneb 8-nädalane praktika, mille raames külastavad treenerite tunde mentorid, kes annavad põhjalikku personaalset tagasisidet treeningute läbiviimise kohta. Lisaks rakendatakse õpipartneri süsteemi ning toimuvad kogemuspäevad-supervisioonid, kus treenerid saavad jagada oma kogemusi,õnnestumisi ning leida lahendusi tekkinud probleemidele.

Kõikidele SPIN+ programmi treeneritele on ligipääs Thinkific digiplatvormil asuvatele ajakohasele eluoskuste- juhendmaterjalile ning treenerite koolituse õppematerjalidele, kus on võimalik tegevuste kohta abi küsida ning lisada omapoolseid asjalikke kommentaare ja ettepanekuid alternatiivseteks tegevusteks.