Warning: Undefined variable $class in /data01/virt72672/domeenid/www.spinprogramm.ee/htdocs/wp-content/themes/spin/header.php on line 31
class="page-template-default page page-id-1270">

Tulemused

Märtsis 2020 valmis Stories for Impact OÜ poolt läbi viidud SPIN-programmi mõju tõendatuse tõstmise võimaluste analüüsi lõppraport.

Analüüsi teostamist rahastas Heateo Mõjufond. Analüüsi põhjal valminud raportis tuuakse mh välja, et SPIN-programmi teoreetiline mudel ja programmi ülesehitus on kooskõlas teaduskirjanduses levinud teooriate ning soovitustega. Näiteks on programmi eluoskuste komponent teaduskirjanduse alusel väga oluline programmi eesmärkide saavutamiseks, sest konkreetne juhendamine sotsiaalsete ja enesejuhtimise oskuste teemadel aitab noortel kanda treeningkontekstis õpitud oskused üle spordivälisesse keskkonda. Samuti on ka teaduskirjanduses välja toodu põhjal SPIN-programmi tugevuste seas kogukonnapõhine lähenemine ning kohaliku tugivõrgustiku kaasamine.

Analüüsi teostajad viisid läbi ka mitmeid programmi sessioonide vaatlusi ja intervjuusid. Intervjuude ja sessioonide vaatluste põhjal on SPIN-programmi mõjusaimad elemendid alljärgnevad:

● Pakutakse tegevust, mis on laialdaselt atraktiivne erinevat tüüpi noortele. Nimelt on jalgpalli mängimine paljudele noortele atraktiivne (sõltumatult soost, vanusest ja emakeelest), sh tõrjutusriskis ja/või riskikäitumisega noortele.

● Nii noorte värbamine kui nende sessioonides osalemise toetamine on selgelt eesmärgistatud ja toimib selgete põhimõtete järgi (värbamismudel). Programmi värvatakse tõendatult riskioludes elavaid noori (eelkõige soovituste, aga ka eneseselektsiooni põhjal).

● Unikaalne läbiviimise mudel, millest lisaks sisulistele ja korralduslikele põhimõtetele on oluliseks osaks läbiviijate motivatsioon ja mitmekülgsus, tagades sessioonide läbiviimise kahe pühendunud ja professionaalse inimese poolt. Sessioone disainitakse ja viiakse läbi „rätsepaülikonnana“, s.t lähtuvalt osalejate vajadustest ja huvidest ning grupidünaamikast.

● Juhtumikorraldus ja võrgustikutöö, mida teeb suuremates piirkondades koordinaator ja väiksemates eluoskuste treener (s.t noore toetamine sessioonide vahelisel ajal ja vajadusel noort ümbritseva tugivõrgustiku kaasamine).

Alates 2022. aasta sügisest viiakse koostöös Poliitikauuringutega Praxis ellu SPIN-programmi uue programmiteooria loomist.