Icehearts Europe

SPIN-programm osaleb International Sport and Culture Association (ISCA) poolt juhitud projektis „Icehearts Europe“. Antud projekti eesmärgiks on edendada vähemate võimalustega noorte vaimset tervist ja heaolu Euroopas Soome Iceheartsi mudelist lähtuvalt. Viis riiki – Eesti, Sloveenia, Taani, Hispaania ja Itaalia – hakkavad järgmise 3 aasta jooksul piloteerima, kuidas Soome mudelit oma riigi/organisatsiooni vajadustele kohandada ja täiendatud mudelit ellu viia.

Enamik piloteerivaid riike on juba töötanud otseselt vähemate võimalustega noortega, kus kasutatakse sporti vahendina sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks. 

Mis on Soome IceHearts mudel?

Lapsed valitakse välja ja kutsutakse programmi 6-aastaselt koostöös eelkooli, kooli ja sotsiaalteenuste spetsialistidega. Noored on programmis kuni 18. eluaastani. Noortele on toeks mentorid, kelle töö võib laias laastus jagada neljaks osaks:

Koolitöö. Mentor on kooli jaoks oma kohalolekuga täiendav ressurss, kes toetab sihtgrupi noori ja vajadusel kogu klassi. Peale kooli aitab mentor lastel teha oma kodutööd ja korraldab pärastlõunaseid tegevusi.

Meeskonnasport. Sportlik tegevus valitakse koostöös mentori ja lastega. Erinevaid spordialasid testitakse laias valikus olenevalt kohalikest võimalustest. Mitteformaalse hariduse käigus veedavad lapsed aega, ühiselt sportides, harjutades ja mängides.

Individuaalne tugi. Mentor töötab üks ühele lapsega, kui vajalik. Parim lähenemine on sageli lihtsalt kiirustamata vestlus last kuulates.

Sotsiaaltöö/peretoetus. Mentor aitab oma meeskonna lapsi ja nende perekondi, toetades neid igapäevaelus tekkivate probleemide lahendamisel. Mentor võtab osa lapse heaolu puudutavatest koosolekutest kui vaja. Mentor teeb tihedat koostööd sotsiaal-, tervise- ja haridusspetsialistidega.

Projektiga seotud konkreetsed eesmärgid koos alategevustega:

1. Välja töötada sobiv mudel ja tegevused Icehearts Euroopa mudeli rakendamiseks.

a. Soome Icehearts mudeli kontseptsiooni ülevaade ja täpsustamine.

b. European Icehearts mudeli rakendusjuhendi väljatöötamine.

c. Veebipõhise koolitusmooduli Icehearts Mentor väljatöötamine.

2) Partnerorganisatsioonide suutlikkuse tõstmine Icehearts mudeli kasutuselevõtmiseks.

a. Iceheartsi rakendamise õppekava ja 5 mooduli veebipõhise õppekursuse väljatöötamine.

b. Riiklike sidusrühmade ja partnerite seminaride läbi viimine.

c. Õppekäigud Soome Iceheartsi peakorterisse ja piloteerivatesse riikidesse.

3) Soome Icehearti kohandatud mudeli piloteerimne 5 Euroopa riigis.

a. Olukorra analüüsi ja vajaduste hindamine igas pilootriigis.

b. Riikliku rakenduskava väljatöötamine.

c. Iceheartsi mentorite koolitamine ja noorte osalejate värbamine.

d. Piloottegevuste (sotsiaalne toetus, sporditegevus, õpiabi, suvelaagrid jne) läbi viimine.

4) Suurendada Euroopa teadlikkust Icehearts mudelist ning kaasata rohkem riike ja organisatsioone Icehearsti mudeli kasutusele võtmiseks.

Projekti oluline info:
Periood: Jaanuar 2023 – detsember 2025
Kaasrahastatud: EU4H-2022 Programme
Projekti summa kokku: €4,000,000
Projektijuht: Saska Benedicic Tomat, ISCA Head of Projects

Projekti partnerid: ISCA, Icehearts (Soome), EuroHealthNet (Belgia), Finnish Institute for Health and Welfare (THL) (Soome), University of Cassino and Southern Lazio (UNICAS) (Itaalia), University College of Cork (Iirimaa), the Italian Institute of Public Health (ISS) (Itaalia), DGI (Taani), SPIN (Eesti), Fútbol Más Espana (Hispaania), UISP (Itaalia) and Sports Union of Slovenia (Sloveenia).  

Projekti osalised partnerid: UFOLEP (Prantsusmaa), V4Sport (Poola), BG Be Active (Bulgaaria), Viken Idrettskrets (Norra), JOGG (Holland), Deutscher Turner-Bund/Deutscher Turner-Jugend (Saksamaa), SOKOL (Tšehhi), Health Life Academy (Horvaatia), UMFI (Iirimaa), Latvian Sports Federation Council (Läti), NEMUNAS (Leedu), MOVE Malta, Institute for Sport and Youth (IDPJ) (Portugal) and Association Sport for all Suceava (Rumeenia).