Mis on SPIN?

SPIN on Eestis ainulaadse mudeliga spordil põhinev ja teaduslikult tõendatult mõjus noorte arenguprogramm. SPIN-programmi eesmärk on arendada ja tugevdada selles osalevate noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi ning tuua läbi spordi noortele rõõmu.

SPIN-programmi sessioonid toimuvad kolm korda nädalas, hõlmates jalgpallitrenne ja spetsiaalselt programmi jaoks loodud sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi arendavaid töötubasid. Noori juhendavad professionaalne tipptreener ja noorsootöötajast eluoskuste treener, kes tegelevad noortega nii võistkonnana kui ka igaühega individuaalselt. Sessioonide kestus on 1,5h. Vaata, mida hindavad noored SPIN-programmis.

Jalgpall on programmis vahend, mille abil õpetatakse rohkeid eluks vajalikke oskusi. Eriti suurt rõhku pannakse SPINis näiteks võistkonnatöö, enesekontrolli, emotsioonide juhtimise, suhtlemisoskuse, konfliktide lahendamise ja eesmärkide seadmise õpetamisele. Kõike seda õpitakse iganädalastes töötubades läbi mänguliste olukordade, kinnistatakse aga läbi praktiliste olukordade jalgpallimurul.

2015-2020 toimunud hooaegade andmetele tuginev teaduslik mõju uuring näitas, et SPIN-programmil on tuntav mõju selles aktiivselt osalevate noorte pro-sotsiaalsete hoiakute ja enesekontrolli tugevdamisele, riskivalmiduse ja impulsiivsuse vähendamisele, koolikäitumise ja õppeedukuse paranemisele.

KUIDAS SPIN-IGA LIITUDA?

Kõigepealt tule kohale ja vaata, kuidas meeldib. SPIN-programmi liikmeks saamiseks tuleb osalejal ja tema vanemal täita vastav liitumisavaldus, mille annab treener. SPIN-programm on osalejatele tasuta, kuid lõpliku otsuse osaleja programmi vastu võtmise osas teevad korraldajad.

MILLISTEST REEGLITEST KINNI PIDAMA PEAB?

SPIN-programmis osalemine on vabatahtlik, ent jalgpall on meeskonnamäng. Sina oled osa võistkonnast ning Sinuga arvestatakse. Seetõttu pea kinni järgnevatest reeglitest:

 • Osalen aktiivselt sessioonides
 • Kuulan treenereid
 • Tulen õigeks ajaks
 • Teavitan treenerit kui ei saa osaleda
 • Arvestan kaaslastega – oleme üks võistkond!
 • Käitun viisakalt
 • Ei ropenda
 • Ei kakle
 • Hoian varustust ja treeningpaika hoolikalt
 • Kannan sobivat riietust ja jalanõusid
 • Ei kasuta trenni ajal mobiiltelefoni ja muud ebavajalikku
 • Kui mul on mõni mure, mis trenni segab, teavitan sellest treenereid

Reeglitega harjumine ning nende järgimine on aluseks arusaamise ja harjumuse tekkimisele ka võistkonna-siseselt ning võimaldab paremat üksteise mõistmist nii treeningutel kui ka võistlushoos mänguväljakul.

NB! Iga grupi täpsemad reeglid lepitakse kokku treeningruppides kohapeal.

MIDA SELGA PANNA?

Treeningule tule spordiriietuses (sobivad dressid ja tavalised sportlikud jalanõud). Kui tuled trenni talvel ning treeningud toimuvad sisesaalis, läheb vaja lühikesi või pikki pükse ja särki. Kui tuled trenni kevadel, suvel, sügisel, toimuvad treeningud kunstmuruväljakul või tavalisel muruväljakul. Jalanõudeks sobivad ka tavalised sporditossud. Riietusena lühikesed või pikad püksid (sõltuvalt välistemperatuurist) ja särk.

Kui Sul on küsimusi või märkusi, kirjuta meile julgelt!

VISIOON JA MISSIOON

Programmi visioon

SPIN-programmis osalevatest noortest saavad aktiivsed, avatud ja hoolivad kogukonna liikmed.

Programmi missioon

Loome noortele toetava, turvalise ja motiveeriva keskkonna, kus anname läbi spordi edasi positiivseid väärtusi ning erinevaid eluks vajalikke oskusi meeskonnatööst konfliktide lahendamise ja eesmärkide seadmiseni.

SPIN-PROGRAMMI VÄÄRTUSED

Aktiivsus

SPINi keskmes on sport, kuid peame oluliseks aktiivsust ja ettevõtlikust kogu elus – on igaühe kätes, milline maailm talle tulevikus vastu vaatab.

Avatus

Soovime areneda läbi aja ning saavutada üha suuremat mõju, seetõttu oleme avatud nii inimeste, ideede, lahenduste kui ka kriitika suhtes.

Hoolivus

Usume, et igaühes on potentsiaal olla hooliv kodanik. Meie eesmärk on tuua noortes välja nende parimad omadused, teeme seda läbi hoolivuse, tähelepanelikkuse ja julgustamise.