We Play Together

ERASMUS+ projekt „We Play Together“ (01.09.2022 – 30.06.2024)

Projekti üldine eesmärk on kasutada sporti vahendina noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks ja Ukraina põgenike integratsiooni aitamiseks.

Eesmärgi saavutamiseks on tegevused omavahel seotud work package’iks (WP).

WP1 on oluline projekti rakendamiseks kohalikul tasandil ja pakume Ukraina ning kohaliku vene kogukonna noortele võimalusi sporditegevuse kaudu kogukonna ühtekuuluvusele kaasaaitamiseks. Tahame suurendada SPINis suutlikkust pakkuda kvaliteetsemaid ja kaasavamaid spordivõimalusi vähemate võimalustega noortele (sh sisserändajatest noortele), korraldades gruppide ühistegevusi, sh piirkondlikke suvelaagreid. Noorte vajaduste paremaks arvestamiseks loome noortest koosneva nõuandekogu, keda kaasame süsteemselt plaanitud tegevustesse. Tõlgime SPINi elusoskuste juhendmaterjali inglise, vene ja ukraina keelde.

WP2 annab projekti partneritele võimaluse üksteiselt õppimiseks ja heade praktikate jagamiseks. Selleks korraldame õpirändeid Leetu, Lätti, Poola ja Eestisse, mil toimuvad ühised kohtumised. Õpirännete eesmärgiks on õppida kohalike algatuste ja praktiliste näidete kaudu,  kuidas läbi spordi sotsiaalset kaasatust suurendada. Juunis 2023 toimub Eestis 2-päevane spordifestival.

Projekti partneriteks on:

MTÜ SPIN (Eesti)

International Sport and Culture Association (Taani)

Latvian Sports Federations Council (Läti)

The Kazickas Family Foundation, Youth Can (Leedu)

Fundacja V4 sport (Poola)