SPIN-programm laienes Pärnusse ja tegutseb nüüd Eesti viies suurimas linnas

26.09.2019

Pärnu linnas käivitus spordil põhinev arenguprogramm SPIN, mis õpetab koolinoortele läbi jalgpallimängu sotsiaalseid oskusi.

Programm paneb suurt rõhku noorte omavahelisele võistkonnatööle, arendab lastes enesekontrolli ja õpetab neid juhtima emotsioone, lahendama konflikte ja seadma eesmärke.

SPIN-programmiga saavad liituda 9-12 aastased Pärnu koolide õpilased. Treeninggruppi asuvad juhendama JK Vapruse treener Siim-Sten Palm ja abitreener Ingrid Meerbach.

Noored osalevad jalgpallitreeningutel, millele lisanduvad spetsiaalselt programmi jaoks loodud sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi arendavad töötoad. Programm on osalejatele tasuta.

Pärnu linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialisti Virve Laube sõnutsi ühines Pärnu linn algatusega eeskätt seepärast, et tegemist on ennetusprogrammiga, mille mõte on lisaks spordiga tegelemisele arendada noortes sotsiaalseid oskusi ja vähendada nende riskikäitumist. 

“SPIN programm pakub lastele korraga kahte olulist asja: spordi tegemise võimalust ja kasulikke arendavaid tegevusi. Jalgpall on hea viis saada noortega kontakti, innustada ja julgustada neid liikuma, ent samas saame suunata lapsi läbi jalgpallimängu oma oskusi ja käitumist adekvaatselt hindama,“ märkis Laube.

2015. aastal alguse saanud SPIN-programm tegutseb Eestis veel viies Tallinna linnaosas, Viimsis, Keilas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Narvas.

„Meie senised kogemused kinnitavad, et SPIN aitab noortel elus edasi. Programmi mõju uuring kinnitab, et osalejad parandavad õpitulemusi ja koolis käitumist, tugevnevad prosotsiaalsed hoiakud ning noored võtavad vähem riske. Meie tegevus toetab peale kogukonna turvalisuse ja sportlike eluviiside edendamise ka koolide tegevust, seda eeskätt just laste üldpädevuste arendamisel,” ütles programmi tegevjuht Keit Fomotškin.

2018. aastal arvati SPIN programm teist korda Euroopa 20 parima jalgpallipõhise ühiskondliku algatuse hulka. SPIN programm on valitud ka Eesti aasta vabaühenduseks.

Pärnu SPIN programmi rahastab Pärnu linn, kaasrahastajad on Euroopa Sotsiaalfond ja siseministeerium. Programmi elluviimist toetavad ka UEFA Foundation for Children, Briti Nõukogu ja Heateo Mõjufond.

Kõik uudised