Pärnu noored pagesid põgenemistoast

20.11.2019

SPIN-programmi tegevustele annavad näo ka noored ise, valides regulaarselt huvipakkuvaid ühise aja veetmise võimalusi. Näiteks sügisel alustanud Pärnu noortegrupp külastas oktoobri lõpus CCCP põgenemistuba.

Põgenemistoas käis nutikust proovile panemas koguni kolme võistkonna jagu noori. “Põgenemistoad on väga hästi läbi mõeldud ja arendavad laste loogilist mõtlemist, sest ülesannete lahendamiseks tuli leida erinevaid seoseid” kirjeldas võistkonna abitreener Ingrid Meerbach kogetut. “Väga oluline oli ka tiimitöö, sest ülesandeid saab lahendada üksnes koostöö kaudu.”

SPIN-programm tänab Pärnu CCCP Põgenemistube, kes panustas programmi noortesse tasuta osalemisvõimaluse pakkumisega.

Kõik uudised