SPIN-programm jätkab treeningutega

18.05.2020

Mai alguses jätkas SPIN-programm vähendatud mahus esimeste treeningutega. Sellest nädalast saavad treeningud jätkuda tavamahus, kuid mitmete kriisijärgsete terviseriskide maandamiseks mõeldud piirangutega.

 • 18. maist lõpeb Eestis eriolukord, ehkki paljud erinõuded jäävad kehtima. Sellega saavad jätkuda ka tavapärased treeningud. Jätkuvalt võetakse kasutusele kõik võimalikud ettevaatusabinõud terviseriskide vähendamiseks. Enne ja pärast trenni tuleb jätkuvalt kinni pidada 2+2 reeglist (koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida 2-meetrist vahet). 
 • SPIN-programm tagab treeningutel desinfitseerimisvahendite olemasolu. Kõik treeningvahendid (jalgpallid, koonused jms) desinfitseeritakse enne ja pärast sessiooni.
 • SPINi treenerid võtavad ühendust kõigi lapsevanematega, et käia üle värsked reeglid ja tervisenõuded ning veenduda, et noored poleks kokku puutunud viirusekandjatega.

NÕUDED OSALEVATELE NOORTELE

 • Treeningpaigas tohivad viibida üksnes treeningu eest vastutavad treenerid ning sessioonis osalejad.
 • Treeningu alguses käivad treenerid osalejatega üle kõik kehtestatud reeglid ja tingimused.
 • Treeningule saabudes on keelatud kätlemine, kallistamine jmt otsekontaktid.
 • Treenerid veenduvad, et kõik osalejad tunneksid ennast hästi ning kellelgi ei esineks haigussümptomeid. Haigussümptomitega osalejat trenni ei lubata ja ta saadetakse koheselt koju. 
 • Kõigile osalejatele on terve sessiooni jooksul tagatud ligipääs desinfitseerimisvahenditele.
 • Osalejad ei tohi koguneda varem kui 10 minutit enne sessiooni ega jääda territooriumile pärast tegevusi.
 • Ühiseid riietus- ega pesuruume ei tohi kasutada.
 • Ühiseid joogivahendeid ei tohi kasutada. Igal noorel peab olema individuaalne joogipudel.
 • Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik.
 • Vältida tuleb järjekorras ootamist ning liigseid lähikontakte.

Kõik uudised