SPIN pälvis presidendi kultuurirahastu sotsiaaltöö preemia

02.06.2021

Presidendi kultuurirahastu sotsiaaltöö preemia pälvis Eestis ainulaadse mudeliga toimetav spordil põhinev arenguprogramm SPIN, mis on uue vaatenurga ja võimaluse andnud rohkem kui 1600-le noorele.

“Spinn on mitmetähenduslik sõna, seostub palliga, ootamatu suunamuutusega, uue vaatenurga, uute võimalustega. Seda kõike te pakutegi. Noortele mõeldes, et ühiskonda ei kasvaks väikese inimese pettumustest uut ja suurt kurjust või lihtsalt hoolimatust,“ ütles president Kaljulaid preemiat üle andes.

Riigipea sõnul on programm tõestanud, et ei ole olemas pahasid lapsi, on vaid kurvad ja heitunud, kellele saab anda eneseusu ja elurõõmu viisil ja moel, mida me varem pole osanud – läbi mängu ja trennilusti, läbi positiivse kuuluvustunde pakkumise, sest noor peab kuuluma. “Ja selle taga peab olema lõpmatu usk iga inimhinge puhtusesse ja headusse. See tuleb lihtsalt üles leida. Aitäh teile selle supertöö eest!“

President Kaljulaid tänas oma kõnes ka preemia rahastajat Cleveroni ja selle juhti Arno Kütti ning Kultuurirahastut. “Eesti riik ja ühiskond on viimastel aastatel kasvanud kiiresti hoolivamaks ja teil on kindlasti olnud oma roll selles, et oleme kõik koos suutnud heaoluriigi mõistet sisustada pisut sotsiaalsemal moel,“ rõhutas Vabariigi President.

“Paljudes majandusõpikutes kirjutatakse, et ettevõtte ainus eesmärk on omanikele raha teenida. Selline mõtteviis tuleks jätta eelmisesse sajandisse ja peame vaatama kaugemale – keskkond, rohepööre ja meie noored. Millise maailma me endast jätame? Me ei saa kõike seda ainult rahaks teha,“ lisas Cleveroni juht Arno Kütt laureaati õnnitledes.

SPIN on Eestis ainulaadse mudeliga spordil põhinev ja teaduslikult tõendatult mõjus noorte arenguprogramm. Esimesed grupid alustasid 2015. aastal ning praegu tegutseb kokku 24 gruppi 6 maakonnas, olles jõudnud ligi 1600 nooreni. Programmis arendatakse ja tugevdatakse selles osalevate noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi, luuakse noorte arengu toetamiseks toetav keskkond ning tuuakse läbi jalgpalli noortele koolijärgse tegevusena palju rõõmu.

SPIN-programmi kogemus on tõestanud, et mõjusad noori toetavad algatused sünnivad ja toimivad kõigi sektorite ja paljude osapoolte koostöös, ütles programmi juht Keit Fomotškin. “Mul on väga hea meel, et täna on siin tunnustust vastu võtmas nii SPINi treenerid ja eluoskuste treenerid, kes vahetult noortega töötavad kui need, kes on koostööpartneritena meisse uskunud, meid usaldanud ja meid toetanud. Teeme ja jätkame kõigis piirkondades tööd selle nimel, et SPIN-programmi noortest saaksid avatud, aktiivsed ja hoolivad Eesti Vabariigi kodanikud,“ lisas Fomotškin.  

SPIN-programmi tegevust baasrahastab Siseministeerium, Euroopa Sotsiaalfond, Briti Nõukogu ja UEFA Lastefond. Kohalikul tasandil panustavad SPINi elluviimisse finantsiliselt kõik SPINi rakendavad kohalikud omavalitsused ning mitmed erasektori partnerid.

Kõik uudised